nuoli

Flygplatsborstar

PURE flygplatsborstar – längre livslängd

PURE flygplatsborstar säkerställer driftsäkerhet i alla situationer. Och bättre hållbarhet innebär en längre livslängd. PURE flygplatsborstar är konstruerade för höga rotationshastigheter — nya borstar kan nå upp till över 900 rpm. PURE flygplatsborstar tål brett svepande mönster med nya borst utan att de brister. Borstarna testas på den nordligaste flygplatsen i Europeiska unionen.

Stommen är utformad för att skydda kärnan

Unik muffkonstruktion för förlängd livscykel

Utvecklad säkerhet med överlägsna råmaterial

Återvinningsbart och vikbart träemballage

Modellerna passar till VMB- och SIB-borstkärnor